Uw detacheerder

Tressunt heeft een landelijk netwerk en is actief op het gebied van werving, selectie, detachering en payroll service.

Wetgeving en kwaliteit

U als opdrachtgever of uitzendkracht wilt natuurlijk voor honderd procent kunnen rekenen op uw uitzendbureau. Tressunt Uitzendbureau is een uitzendbureau die u absolute zekerheid en kwaliteit kan bieden. Bewijs daarvan is ons lidmaatschap van de NBBU, de branchevereniging voor uitzendondernemingen.

Financieel betrouwbaar

Tressunt Uitzendbureau is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA), een stichting die periodiek toetst of alle sociale premies en belastingen correct worden afgedragen.
Dat beperkt uw risico van inlenersaansprakelijkheid.

Strikte gedragsregels

De NBBU hanteert extra normen bovenop de wettelijke regels. Deze gedragsregels, waaraan ook Tressunt Uitzendbureau voldoet, geven aan dat u en de uitzendkrachten zaken doen met een open en betrouwbaar bureau.

CAO voor Uitzendkrachten

Als NBBU-lid hanteert Tressunt Uitzendbureau de CAO voor uitzendkrachten.
Daarin zijn alle rechten en plichten van uitzendkrachten en uitzendbureaus vastgelegd.

Zekerheid/kwaliteit

U als opdrachtgever of uitzendkracht wilt natuurlijk voor honderd procent kunnen rekenen op uw uitzendbureau. Tressunt Uitzendbureau is lid van de NBBU, de branchevereniging voor uitzendondernemingen.

Voor meer informatie over de NBBU, klik hier